Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotografia przedstawiająca biały element architektoniczny na tle nieba

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Capturing Invisible

Unikatowa metoda badania oparta na jednej z najbardziej wpływowych koncepcji badania przyszłości Sheili Jasanoff i Kima, Sang-Hyun.

Produkt

To autorska metodologia analizy, która pozwala na rozpoznanie społecznych wyobrażeń na temat przyszłości  i związanych z nimi ryzyk i niepewności. 

Obejmuje analizę dokumentów regulacyjnych, kierunków finansowania badań naukowych, dyskursów, narracji jak i potocznych i eksperckich wyobrażeń związanych z daną technologią czy transformacją.

Korzyści

Lepsze dopasowanie komunikowania innowacji i polityk transformacyjnych do potrzeb społecznych, diagnoza postrzeganych ryzyk i szans wdrożenia produktu czy polityki, inspiracje dla tworzenia nowych produktów, adaptacja technologii do kontekstów kulturowych.

Efekty

Rozpoznanie kluczowych oczekiwań odbiorców wobec technologii, nowych praktyk i oczekiwań społecznych oraz przyszłych polityk. Identyfikacja kluczowych czynników akceptacji technologii i polityk transformacyjnych. 

Oferujemy

  • Kompleksowe badania oparte na jednej z najbardziej nośnych teorii XXI wieku - Sociotechnical Imaginaries (Jasanoff, Kim) pozwalające na rozpoznanie lęków i oczekiwań społecznych związanych z konkretnymi technologiami oraz politykami transformacyjnymi. 
  • Inspirujące warsztaty szkoleniowe dla twórców technologii i polityk. 
  • Wykłady na temat roli socjotechnicznych imaginariów w kształtowaniu kierunków rozwoju technologicznego.

Odbiorca

Twórcy polityk, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze rozwijające i wdrażające nowe technologie, na przykład: zastosowanie robotów w edukacji, opiece, usługach itp., elektro-mobilność, nowe technologie energetyczne, technologie biomedyczne, technologie rolnicze, VR i AR, technologie kosmiczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron