Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotografia przedstawiająca biały element architektoniczny na tle nieba

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Capturing Invisible

Unikatowa metoda badania oparta na jednej z najbardziej wpływowych koncepcji badania przyszłości Sheili Jasanoff i Kima, Sang-Hyun.

Produkt

To autorska metodologia analizy socjotechnicznych wyobrażeń, która pozwala na ich rozpoznanie i postrzeganie ryzyka związanego z rozwojem danej technologii.

Obejmuje analizę dokumentów regulacyjnych, kierunków finansowania badań naukowych, jak i potocznych i eksperckich wyobrażeń związanych z daną technologią.

Korzyści

Lepsze dopasowanie komunikowania innowacji do potrzeb społecznych, diagnoza postrzeganych ryzyk i szans wdrożenia produktu, inspiracje dla tworzenia nowych produktów, adaptacja technologii do kontekstów kulturowych.

Efekty

Rozpoznanie kluczowych oczekiwań odbiorców wobec technologii, nowych praktyk i układów społecznych oraz Identyfikacja kluczowych czynników akceptacji technologii i zmian.

Oferujemy

  • Kompleksowe badania oparte na jednej z najbardziej nośnych teorii XXI wieku - Sociotechnical Imaginaries (Jasanoff, Kim) pozwalające na rozpoznanie lęków i oczekiwań społecznych związanych z konkretnymi technologiami.
  • Inspirujące warsztaty szkoleniowe dla twórców technologii.
  • Wykłady na temat roli socjotechnicznych imaginariów w kształtowaniu kierunków rozwoju technologicznego.

Odbiorca

Przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze rozwijające i wdrażające nowe technologie, na przykład: zastosowanie robotów w edukacji, opiece, usługach itp., elektromobilność, nowe technologie energetyczne, technologie biomedyczne, technologie rolnicze, VR i AR, technologie kosmiczne.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron