Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdjęcie przedstawiające biały podłużny wzór

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Labu

Dr Tadeusz Rudek

Dr Tadeusz Rudek

tadeusz.rudek@uj.edu.pl
Twitter: @tadeusz_rudek
Google Scholar
Scopus: 57478612800
Research gate: @TadeuszRudek
ORCID: 0000-0002-8498-614X

 

 

Tadeusz Rudek jest doktorem nauk socjologicznych oraz byłym  stypendystą programu STS Fellowship na Uniwersytecie Harvarda, Kings College w Londynie oraz programu visiting fellow na ETH Zürich. Tadeusz pracuje także w kilku międzynarodowych projektach naukowych PANTHEON (gdzie jest liderem WP), FAMOS, Energy ShiftsComets , VAX-TRUST i gEneSys. Jest także kierownikem projektu: Moc wyobrażeń. Performatywność Socjotechnicznych Imaginarów na przykładzie transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie  (2022/45/N/HS6/00417 - NCN- PRELUDIUM).

Tadeusz jest kierownikiem projektu Pordóż na Zachód? Porównawcza analiza Socjotechnicznych Imaginariów na temat transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie, która ma na celu zbadanie wpływu wyobrażeń na transformację energetyczną w obu regionach. Tadeusz byl także współ-koordynatorem programu dla młodych naukowców w projekcie Energy Shifts. Posługuje się angielskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszaru badań nad społeczeństwem i technologią, socjologii energii i polityk adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#2024

 1. Rudek, T.J. Wagner A., Polak P., Świątkiewicz Mośny M., 2024, From uncertain diseases to uncertain vaccines. Experts' failure in the light of policy response to the Covid-19 pandemic, Critical Public Health, in press.
   
 2. Rudek, T.J., Huang, H.-T., 2024,  Flexible experimentation as a remedy for uncertainties - Reflexive Public Reason behind the energy transition in the People's Republic of China, Energy Research & Social Science,https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103364
   
 3. Wagner, A., Polak, P., Rudek, T. J., […] Vuolanto, P., 2024, Agency in urgency and uncertainty. Vaccines and vaccination in European media discourses, Social Science & Medicine, 346, 116725. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116725
   
 4. Vuolanto P, Almeida AN, Anderson A, […] Rudek T, […], 2024, Trust matters: The Addressing Vaccine Hesitancy in Europe Study, Scandinavian Journal of Public Health, 52(3):379-390, 10.1177/14034948231223791

#2023
 

 1. Rudek T.J., Huang, H.T, 2023, Future at play. Applying Reflexive Public Reason in the case of Taiwanese energy transition. Energy Research & Social Science, https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103325
   
 2. Wierling, A., Schwanitz, V.J., Zeiss, J.P. [...] Rudek T.J. […], A Europe-wide inventory of citizen-led energy action with data from 29 countries and over 10000 initiatives. NATURE:  Scientific Data 10, 9 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01902-5  .
   
 3. Hilário, A. P., Scavarda, A., Numerato, D., […] Rudek, T, 2023, Recruiting a Hard-to-Reach, Hidden and Vulnerable Population: The Methodological and Practical Pitfalls of Researching Vaccine-Hesitant Parents, Qualitative Health Research, 10497323231196439. https://doi.org/10.1177/10497323231196439.

#2022

 1. Rudek, T.J., 2022 Capturing the invisible. Sociotechnical imaginaries of energy. The critical overview, Science and Public Policy,; scab076, https://doi.org/10.1093/scipol/scab076.
   
 2. Rabiej-Sienicka, K., Rudek T.J., 2022, Wagner, A., Let it Flow, Our Energy or Bright Future: Sociotechnical imaginaries of energy transition in Poland, Energy Research & Social Science, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102568.
   
 3. Krupnik, S., Wagner, A., Koretskaya, O., Rudek, T.J., 2022, Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe, Energy Research & Social Science, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536.
   
 4. Schwanitz V.J., Rudek T.J., 2022, Hubert, W., Wierling A., The Development of Citizen-Installed Renewable Energy Capacities in Former Eastern Bloc Countries—The Case of Poland, Energies,https://doi.org/10.3390/en15072597.
   
 5. Wagner A., Rudek T.J., Energia Wyobrażeń, 2022, w: Jasikowska K., Pałasz M., (ed.) Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych- perspektywa interdyscyplinarna, 2022, Wydawnictwo Biblioteki Jagiellońskiej, https://za512.uj.edu.pl.

#2021

 1. von Wirth, T., Wagner, A., Rudek, T.J., Krupnik S., Koretskaya, O., Wade, R., Loorbach, D., and Subotički, I., 2021. RenewableEnergy: A Social Sciences and Humanities annotated bibliography. Cambridge: Energy-SHIFTS, Available here
   
 2. Wagner, A., Świątkiewicz-Mośny, M., Rudek, T., Garrido,I., Jimenez, I., de Juan, M., Koljonen, T., Lehne, J.andMoro, E., 2021, Social Sciences and Humanities for energy – let’sdo it together.Masterclasses and Citizen Debates Report, Cambridge: Energy-SHIFTS, Available here.

#2020

 1.  Von Wirth, T., Loorbach, D., Wagner, A., Koretskaya,O., Wade, R., Krupnik, S., Rudek, T., […], 2020, 100 Social Sciences and Humanities priorityresearch questions for renewable energy in HorizonEurope. Cambridge: Energy-SHIFTS. 100 Social Sciences and Humanities priority research questions for renewable energy in Horizon Europe. Available here.
 2. de Geus, T., Bode, N., Robison, R., Rohse, M., […] Rudek, T., […], 2020, Shifting perspectives: insights fromthe Energy Policy Fellowships. Cambridge: Energy-SHIFTS, Avaialble here.

 

 1. PANTHEON [Horizon Europe]
 2. FAMOS [Sustainable Blue Economy]
 3. Moc wyobrażeń. Performatywność Socjotechnicznych Imaginarów na przykładzie transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie [NCN - PRELUDIUM]
 4. : gEneSys project [Horizon Europe]
 5. VAX Trust [Horizon 2020]
 6. Energy SHIFTS [Horizon 2020]
 7. COMETS [Horizon 2020]

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsultantka naukowa

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

aleksandra.wagner@uj.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6465-5597
WWW: Aleksandra Wagner LAB

Prof. Aleksandra Wagner - specjalizuje się w socjologii energii, oraz komunikacji społecznej. Szczególnie interesuje ją problematyka socjotechnicznej transformacji, komunikacji społecznej, deliberacji i polityki inkluzywnej. Jest koordynatorką i współautorką programu studiów magisterskich: Komunikacja społeczna w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi własne badania nad wzorami dyskursów publicznych dotyczących przemian energetycznych i odpowiedzialnego rozwoju technologii. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Cambridge, jako visiting scholar w Leverhulme Center for the Future of Intelligence. Uczestniczy w dwóch projektach programu Horizon Europe:
 1. GeneSys-Transforming Gendered Interrelations of Power and Inequalities in Transition Pathways to Sustainable Energy Systems
 2. VAX- TRUST - Addressing Vaccine Hesitancy in Europe.
Wykłada socjologię mediów, społeczną odpowiedzialność biznesu, public relations, deliberację i dialog publiczny oraz prowadzi regularne warsztaty z socjologii przyszłości. Od kilku lat zajmuje się działalnością doradczą. Stale współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, firmą szkoleniową Codework oraz CDR w Krakowie. Realizowała projekty dla biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Jest autorką, współautorką i redaktorką książek, artykułów, raportów i strategii z zakresu komunikacji i społecznych aspektów transformacji energetycznej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracowniczka

Dr Katarzyna Rabiej -Sienicka

Dr Katarzyna Rabiej -Sienicka

ORCID: 0000-0002-7138-4254

katarzyna.rabiej.sienicka@gmail.com

Assistant Professor at the Faculty of Sociology of the Univeristy of Warsaw. Member of the Board of the Polish Sociological Association, the Sociology of Work Section. Her research interests focus on the relationship between the community and the change agents and their role in contemporary world challenges. As part of the Krakow City Award in 2020, she received an award for her doctoral dissertation “Coworking. Individualism in the community”. She currently works as a Post-doc in the project "The Changing Role of Religion in Societies Emerging from Covid-19”, funding: Trans-Atlantic Platform Social Sciences and Humanities. Film director „Dolnych Młynów 10”

Author of research: „Coworking Spaces - Solidary Community in Times of Plague”; “Before the Destruction; from a Collective Workplace to an Urban System of Ideas”. Member of the research team: “Tempus Fugit – Future Visions in Energy Policies in Poland and their Significance for Energy Transition” led by dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ. Author and research coordinator for the International Festival of Independent Cinema NETIA OFF CAMERA. Director at Wojciech Jerzy Has Krakow Film School.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracowniczka

Dr Hui-Tzu Huang

Dr Hui-Tzu Huang

ORCID 0000-0002-3435-2093

Hui-Tzu Huang was born in Taichung, Taiwan.

She completed her PhD at the Institute for Environmental Social Sciences and Geography at the Faculty of Environment and Natural Resources of the University of Freiburg. 

She worked as a postdoctoral researcher at the Risk Society and Policy Research Center at National Taiwan University during 2020-2022, where she managed the projects “Taiwan Foresight 2050” and “Governance Transition toward a Sustainable Society”. Prior to that, she also worked as a postdoctoral researcher at the Center for Global Change and Sustainability Science at National Taipei University and as a researcher of the Ministry of Science and Technology, Taiwan.

Her research focuses on the grassroots power of public engagement in renewable energy and the relationship between energy and local development. She has done case studies in Germany, Japan and Taiwan and speaks Taiwanese, Mandarin, English, German(C1) and Japanese(N3).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracownik

Jakub Czerw

Jakub Czerw

jakub.czerw@doctoral.uj.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe związane są z krytycznymi badaniami nad substancjami psychoaktywnymi oraz z francuską teorią społeczną ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktora – sieci. Przedmiotem badań, które prowadzę, jest historia polskich programów substytucyjnych – formy leczenia farmakologicznego, skierowanego do osób cierpiących na zaburzenia korzystania z opioidów. W ramach swojej pracy badawczej staram się pogłębiać relatywnie niewielką wiedzę na temat leczenia substytucyjnego, ale i rozwijać stosunkowo nową metodologie, jaką jest ANT-historia.

Rdzeń prowadzonych przeze mnie badań stanowi "zbiór technik pozwalających na eksploracje oraz wizualizacje problemów [issues]" (Venturini 2009] dotyczących badanych kwestii określanych mianem "mapowania kontrowersji". Samo mapowanie kontrowersji znajduje swój początek w nauczaniu jednego z ojców-założycieli (obok Johna Law, Michela Callon oraz matki-założycielki, jaką jest Annamarie Mol) teorii aktora sieci: Bruno Latoura. Uznaje się je za łatwiejszą w praktycznej aplikacji, dydaktyczną jej wersję. Będąc przekonanym, że praca badawcza w tym obszarze jest niewystarczająca, prowadzę również działania oraz projekty o charakterze pomocowym. Jednym z takich projektów - będących przedmiotem szczególnej dumy - jest praca nad wprowadzeniem w życie ogólnopolskiego programu "take - home naloxon" przy współpracy z Monarem Kraków, Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacją Prekursor. Jestem również psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracowniczka

Oliwia Mandrela

Oliwia Mandrela

oliwia.mandrela@doctoral.uj.edu.pl

Oliwia jest studentką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ i stypendystką w projekcie LIGHT – Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 

W projekcie doktorskim Oliwia realizuje badania nad rozwojem biotechnologii z wykorzystaniem koncepcji Socjotechnicznych Imaginariów. Celem badań jest zrozumienie w jaki sposób społeczne wyobrażenia - dotyczące przyszłych możliwości biotechnologii związanych z regulacją procesu starzenia się u ludzi - wpływają na kierunki rozwoju badań naukowych i nowych technologii. Analiza porównawcza kontekstu Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej pozwoli uchwycić wpływowe wyobrażenia podzielane przez przedstawicieli krajów będących liderami badań nad komórkami macierzystymi, a także umożliwi zrozumienie istotnych różnic międzykulturowych. W ramach projektu rozwijana będzie koncepcja Refleksyjnego Rozumu Publicznego (T. Rudek), poprzez umieszczenie jej w kontekście Biokonstytucjonalizmu (S. Jasanoff), czyli kształtowania definicji życia biologicznego w transformacyjnym dialogu nauki i prawa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron