Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdjęcie przedstawiające biały podłużny wzór

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Projektu

Tadeusz Rudek

Tadeusz Rudek

tadeusz.rudek@uj.edu.pl
Twitter: @tadeusz_rudek
Google Scholar
Scopus: 57478612800
Research gate: @TadeuszRudek
ORCID: 0000-0002-8498-614X

 +48 604 187 782 

 

Tadeusz Rudek jest studentem szkoły doktorskiej nauk społecznych i stypendystą programu STS Fellowship na Uniwersytecie Harvarda. Tadeusz pracuje także w kilku międzynarodowych projektach naukowych Energy ShiftsComets i VAX-TRUST.  Jest także kierownikem projektu: Pordóż na Zachód? Porównawcza analiza Socjotechnicznych Imaginariów na temat transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie (NCN- PRELUDIUM).

Tadeusz jest kierownikiem projektu Pordóż na Zachód? Porównawcza analiza Socjotechnicznych Imaginariów na temat transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie, która ma na celu zbadanie wpływu wyobrażeń na transformację energetyczną w obu regionach. Tadeusz byl także współ-koordynatorem programu dla młodych naukowców w projekcie Energy Shifts. Posługuje się angielskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszaru badań nad społeczeństwem i technologią, socjologii energii i polityk adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Rudek, T.J., Capturing the invisible. Sociotechnical imaginaries of energy. The critical overview, Science and Public Policy, 2022; scab076, 2021, https://doi.org/10.1093/scipol/scab076 

2. Rabiej-Sienicka, K., Rudek T.J., Wagner, A., Let it Flow, Our Energy or Bright Future: Sociotechnical imaginaries of energy transition in Poland, Energy Research & Social Science, 2022, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102568

3. Wierling, A., Schwanitz, […] Rudek, T.J. A Europe-wide inventory of citizen-led energy action with data from 29 countries and over 10000 initiatives. Sci Data 10, 9 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01902-5

4. Krupnik, S., Wagner, A., Koretskaya, O., Rudek, T.J., Wade, R., Mišík, M., Akerboom, S., Foulds, C., Smith Stegen, K., Adem, C., Batel, S., Rabitz, F., Certomà, C., Chodkowska-Miszczuk J., Denac, M., Dokupilová, D., Leiren, M.D., Frolova, M., Ignatieva, D., Gabaldón-Estevan, Horta, A., Karnøe, P., Lilliestam, J., Loorbach, D., Mühlemeier, S., Nemoz, S., Nilsson, M., Osička, J., Papamikrouli, L., Pellizioni, L., Sareen, S., Sarrica, M., Seyfang, G., Sovacool, B., Telešienė, A., Zapletalová, V., von Wirth, T., Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe, Energy Research & Social Science, 2022, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536

5. Schwanitz V.J., Rudek T.J., Hubert, W., Wierling A., The Development of Citizen-Installed Renewable Energy Capacities in Former Eastern Bloc Countries—The Case of Poland, Energies, 2022, https://doi.org/10.3390/en15072597

6. Wagner A., Rudek T.J., Energia Wyobrażeń, in: Jasikowska K., Pałasz M., (eds.) Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych- perspektywa interdyscyplinarna, 2022, Wydawnictwo Biblioteki Jagiellońskiej https://za512.uj.edu.pl/

7. von Wirth, T., Wagner, A., Rudek, T.J., Krupnik S., Koretskaya, O., Wade, R., Loorbach, D., and Subotički, I., 2021. RenewableEnergy: A Social Sciences and Humanities annotated bibliography. Cambridge: Energy-SHIFTS

8. Bharucha, Z., Krupnik, S., Robison, R., Foulds, C., Bode, N. and Rudek, T.J., 2021. Horizon Scanning and Policy Fellowships to embed Social Sciences and Humanities within EU energy research and innovation policy: An Energy-SHIFTS evaluation. Cambridge: Energy-SHIFTS.

9. von Wirth, T., Loorbach, D., Wagner, A., Koretskaya,O., Wade, R., Krupnik, S., Rudek, T.J., Foulds, C., Adem, C., Akerboom, S., Batel, S., Caspar Rabitz, F., Certoma C., Cherp, A., Chodkowska-Miszczuk, J., Denac, M., Dokupilová, D., Dotterud Leiren, M., Frolova Ignatieva, M., Gabaldón-Estevan, D., Horta, A., Karnøe, P., Lilliestam, J., Markard, J., Mišik, M., Mühlemeier, S., Nemoz, S., Nilsson, M., Osička, J., Papamikrouli, L., Pellizioni, L., Sareen, S., Sarrica, M., Seyfang, G., Smith Stegen, K., Sovacool, B., Telesiene, A., and Zapletalova, V., 2020. 100 Social Sciences and Humanities priority research questions for renewable energy in Horizon Europe. Cambridge: Energy-SHIFTS.

Capturing Invisible - Towards Reflexive Public Reason

Journey to the West? Comparative analysis of Sociotechnical Imaginaries in China and Taiwan funded by the Anthropocene Strategic Excellence Programme at the Jagiellonian University in Kraków

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsultantka naukowa

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

aleksandra.wagner@uj.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6465-5597
WWW: Aleksandra Wagner LAB

Prof. Aleksandra Wagner - specjalizuje się w socjologii energii, oraz komunikacji społecznej. Szczególnie interesuje ją problematyka socjotechnicznej transformacji, komunikacji społecznej, deliberacji i polityki inkluzywnej. Jest koordynatorką i współautorką programu studiów magisterskich: Komunikacja społeczna w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi własne badania nad wzorami dyskursów publicznych dotyczących przemian energetycznych i odpowiedzialnego rozwoju technologii. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Cambridge, jako visiting scholar w Leverhulme Center for the Future of Intelligence. Uczestniczy w dwóch projektach programu Horizon Europe:
  1. GeneSys-Transforming Gendered Interrelations of Power and Inequalities in Transition Pathways to Sustainable Energy Systems
  2. VAX- TRUST - Addressing Vaccine Hesitancy in Europe.
Wykłada socjologię mediów, społeczną odpowiedzialność biznesu, public relations, deliberację i dialog publiczny oraz prowadzi regularne warsztaty z socjologii przyszłości. Od kilku lat zajmuje się działalnością doradczą. Stale współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, firmą szkoleniową Codework oraz CDR w Krakowie. Realizowała projekty dla biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Jest autorką, współautorką i redaktorką książek, artykułów, raportów i strategii z zakresu komunikacji i społecznych aspektów transformacji energetycznej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracowniczka

Dr Katarzyna Rabiej -Sienicka

Dr Katarzyna Rabiej -Sienicka

ORCID: 0000-0002-7138-4254

katarzyna.rabiej.sienicka@gmail.com

Assistant Professor at the Faculty of Sociology of the Univeristy of Warsaw. Member of the Board of the Polish Sociological Association, the Sociology of Work Section. Her research interests focus on the relationship between the community and the change agents and their role in contemporary world challenges. As part of the Krakow City Award in 2020, she received an award for her doctoral dissertation “Coworking. Individualism in the community”. She currently works as a Post-doc in the project "The Changing Role of Religion in Societies Emerging from Covid-19”, funding: Trans-Atlantic Platform Social Sciences and Humanities. Film director „Dolnych Młynów 10”

Author of research: „Coworking Spaces - Solidary Community in Times of Plague”; “Before the Destruction; from a Collective Workplace to an Urban System of Ideas”. Member of the research team: “Tempus Fugit – Future Visions in Energy Policies in Poland and their Significance for Energy Transition” led by dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ. Author and research coordinator for the International Festival of Independent Cinema NETIA OFF CAMERA. Director at Wojciech Jerzy Has Krakow Film School.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpracowniczka

Dr Hui-Tzu Huang

Dr Hui-Tzu Huang

ORCID 0000-0002-3435-2093

Hui-Tzu Huang was born in Taichung, Taiwan.

She completed her PhD at the Institute for Environmental Social Sciences and Geography at the Faculty of Environment and Natural Resources of the University of Freiburg. 

She worked as a postdoctoral researcher at the Risk Society and Policy Research Center at National Taiwan University during 2020-2022, where she managed the projects “Taiwan Foresight 2050” and “Governance Transition toward a Sustainable Society”. Prior to that, she also worked as a postdoctoral researcher at the Center for Global Change and Sustainability Science at National Taipei University and as a researcher of the Ministry of Science and Technology, Taiwan.

Her research focuses on the grassroots power of public engagement in renewable energy and the relationship between energy and local development. She has done case studies in Germany, Japan and Taiwan and speaks Taiwanese, Mandarin, English, German(C1) and Japanese(N3).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron